28. FASIL: ASHÂB-I KİRÂMIN ŞAHISLARI TEK TEK İSLÂMA DAVET ETMELERİ

0
625

Hz. Ebubekir’in İslâm’a Davet Etmesi
– Ebubekir es-Sıddık, müslüman olup da bunu açığa vurduğunda insanları Allah’a davet etmeye başladı. O kavmi tarafından sevilen, iyi geçimli, yumuşak bir zattı. Kureyş’in soyunu bütün Kureyşlilerden daha iyi bilirdi. Aynı şekilde onların içindeki hayır ve şerri de bütün Kureyş’ten daha iyi bilirdi. Ticaret yapardı. Ahlaklıydı ve iyiliği severdi. Halk kendisine gelir, her durumda ondan istifade ederdi. İlmi vardı, ticareti bilir ve güzel sohbet ederdi. Kavminden kendi meclisine gelip oturanlar içinden güvendiklerini Allah’a ve İslâm’a davet ederdi. ondan gelen rivayetlere göre Hz. Zübeyr b. Avvam, Osman b. Affan, Talhâ b. Ubeydullah, Sa’d b. Ebî Vakkas, Abdurrahman b. Avf gibi zatlar İslâm’a bu şekilde girmişlerdir. Onlar, yanlarında Ebubekir es-Sıddîk olduğu halde Hz. Peygamber’e gitmişlerdir. Hz. Peygamber (s.a.v)  de onlara İslâm’ı arzetmiş, Kur’an okumuş ve kendilerine İslâm hakkında bilgiler vermiş; onlar da iman etmişlerdir. Bu sekiz kişi İslâm dinine herkesten önce girenlerdir. Bunlar Hz. Peygamber’i herkesten önce tasdik edip Allah’tan gelene de ilk iman eden kimselerdir.[1] (Bu sekiz kişi Zübeyr, Osman, Talhâ, Sa’d, Abdurrahman, Ali, Zeyd b. Hârise ve Ebubekir’dir). [2]

[1] Bidaye, III/29 (İbn İshak’tan)
[2] Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, sf : 1/172.

Bu konu hakkında yorum yapmanız bizim için önemli

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.